Testament & Nalatenschap

Niemand staat er graag lang bij stil dat hij of zij ooit zal overlijden. Toch is het verstandig om vooraf te bedenken wat er met uw nalatenschap gaat gebeuren, wanneer u er niet meer bent. Hiermee helpt u uw naasten.
Als u komt te overlijden dan ontvangen uw wettelijke erfgenamen uw vermogen.

Indien u andere mensen of familieleden buiten uw wettelijke erfgenamen wilt laten erven, dan dient u dit vast te leggen bij de notaris in een testament. De notaris is bij uitstek geschikt u te adviseren bij het opstellen daarvan.

Testament

Niemand staat er graag lang bij stil dat hij of zij ooit zal overlijden. Toch is het verstandig om vooraf te bedenken wat er met uw nalatenschap gaat gebeuren, wanneer u er niet meer bent. Hiermee helpt u uw naasten. Als u komt te overlijden dan ontvangen uw wettelijke erfgenamen uw vermogen.

Indien u andere mensen of familieleden buiten uw wettelijke erfgenamen wilt laten erven, dan dient u dit vast te leggen bij de notaris in een testament. De notaris is bij uitstek geschikt u te adviseren bij het opstellen daarvan.

Estate Planning

Estate planning is de Engelse benaming voor nalatenschapsplanning. Het belangrijkste doel van estate planning is ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden over de erfenis.

Wanneer u ervoor zorgt dat de erfenis zo gestructureerd mogelijk wordt overgedragen, levert dit belastingtechnisch voordelen op.
Dit kan niet alleen bewerkstelligd worden met het opstellen van een testament gericht op estate planning, maar ook door middel van schenkingen en huwelijkse voorwaarden.

Levenstestament

Als u zelf niet meer uw financiële, medische en persoonlijke zaken kunt regelen, kunt u in een levenstestament vastleggen wie deze zaken voor u gaat regelen en op welke manier deze persoon dat zal doen.
Op deze manier houdt u toch zelf de regie en staat alles van te voren goed op papier.

Nalatenschap

Bij iemands overlijden dient er van alles geregeld te worden. Zo zal er uitgezocht moeten worden wie de erfgenamen van de overledene zijn. Om dit te bepalen gaat de notaris na of er een testament is of niet.

Vervolgens legt de notaris in een verklaring van erfrecht vast wie bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken.
Met zo’n verklaring krijgen de erfgenamen bijvoorbeeld toegang tot de bankrekeningen en kan de woning van de overledene op naam van de erfgenamen worden gezet.

Schenkingen

Met schenkingen kunt u ervoor zorgen dat uw vermogen voor uw overlijden verkleind wordt. Hiermee zorgt u ervoor dat uw naasten minder belasting hoeven te betalen over de erfenis. Ouders mogen elk jaar belastingvrij geld schenken aan hun (klein)kinderen.

Bij schenkingen aan kinderen, die nog geen 40 jaar zijn, kan dat bedrag eenmalig flink verhoogd worden, bijvoorbeeld als het geld gegeven wordt voor een studie of een huis.
Ook is het mogelijk om via de notaris op papier geld te schenken, bijvoorbeeld omdat uw vermogen vast zit in een huis.
Uw kind krijgt uw schenking pas na uw overlijden in handen en betaalt dan minder erfbelasting.

Meer informatie over Testament & Nalatenschap?

Laat hieronder je nummer achter en een van onze specialisten belt u zo spoedig mogelijk terug.

“Altijd alles bij de hand met uw eigen online dossier”